[]

a foriquera

En ista pachina prebaremos de replegar toz os negozios, tabiernas, botigas, fondas, productos etiquetaus en aragonés,  collas musicals… tot o que tienga relazión con a luenga aragonesa y la faiga alentar.

Asinas que t'os agradeixeríanos que si conoixez o pensaz que belún a d'estar adibiu en ista lista, nos informez l'antis posible por email a  infochambretas@gmail.com

No queremos deixar a dengún difuera!!

Muitas grazias por a buestra colaborazión

A chent de Chambretas.es